Türkiye’nin Nükleer Santral Hikâyesi

Yıl 1976, Prokon kurulalı henüz iki yıl olmuş. İhalesi yapılan tüm proje ve müşavirlik hizmetlerini takip ediyoruz. O yıllar Atom Enerjisi Kurumu yok. Bu bir enerji yatırımı olduğu için işi 1970 yılında kurulan TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yürütüyor. Kurum içinde bir Nükleer Santrallar Daire Başkanlığı kuruluyor. 30-40 Mühendis ve uzman ülkemiz için yeni olan nükleer enerji konusunda ihtisaslaşmaları için yurt dışına gönderiliyor.

Devamını Oku…Türkiye’nin Nükleer Santral Hikâyesi

Denizden Su Alma Sistemlerinde Pompa Binası Projelendirilmesi

 

Sanayi tesislerinin yerinin seçiminde; kullanma, soğutma ve proses sularının temini, çok önemli bir etkendir. Bundan 40-50 sene önceye kadar bu konu çok stratejik bir öneme sahip değildi. Genelde yatırımcılar, su ihtiyaçlarını tesis arazisi içindeki kuyulardan veya en yakın nehirden ve doğal kaynaktan elde edebiliyordu. Ancak günümüzde nüfus artışları, sulamalı tarımın artması, iklim değişikliği gibi nedenlerle bu tür çözümler güvenilir olmaktan çıkmıştır.

Devamını Oku…Denizden Su Alma Sistemlerinde Pompa Binası Projelendirilmesi

Hol Tarzı Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Alcomet firmasının Bulgaristandaki alüminyum tesisi tevsiat yatırımınına ait bina 2 açıklıklı, vinçli çelik konstrüksiyon holler şeklinde idi. Yapım sırasında gerek inşaat işleri yüklenicisinin ve gerekse çelik yapı imalat ve montajcısının projeler ile ilgili sorularını cevaplamak, bazı değişiklik taleplerine çözüm bulmak amacı ile 3 defa Bulgaristan ’a gittim. Projelerin yapımı sırasında konuya çok girmemiştim.  Projeler yerel otoriteler tarafından da onaylanmış ve yapım çalışmaları başlamıştı. Bu nedenle projelerde köklü değişiklik yapamıyorduk.

Devamını Oku…Hol Tarzı Çelik Konstrüksiyon Yapılar

Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve kaçınılmazdır !

 

“Euro Newsport dergisinin Sn.İsmail Salıcı ile yaptığı röportaj”

Deprem konusu gündeme gelince kamuoyunun en çok ilgilendiği konular deprem ne zaman olur, nerede olur, şiddeti ne olur sorularının cevabıdır. Bu konularda görüş bildiren uzmanlar genelde jeoloji, jeofizik mühendisleri olmaktadır. Bir doğa olayı olan depremin yeri, zamanı ve şiddeti eldeki verilerin değerlendirilmesi sonucu bir takım tahminlere dayanmaktadır.

Devamını Oku…Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve kaçınılmazdır !

Termik Santrallerin Çevre Sorunları ve Yer Seçimi

Termik santral kavramı, kabaca fosil yakıtla elektrik enerjisi üreten santrallere verilen genel bir isimdir. Bu kapsama giren yakıtlar, yüksek kalorili kömür, linyit, asfaltit, sıvılaştırılmış kömür, fueloil, doğal gaz ve sanayide geri kazanılmış gazlar sayılabilir. Atık yakarak enerji üretilmesi ve nükleer santraller de bu kapsama alınabilir.

Devamını Oku…Termik Santrallerin Çevre Sorunları ve Yer Seçimi

Termik Santrallerin Kurulumunda Yerli Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Dünü Bugünü ve Sorunları

Makine Mühendisleri Odası’nın 2017 yılında organize ettiği bir çalışmada yaptığım sunumun özetini arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Konu Prokon’un da içinde bulunduğu bir dönemi kapsıyor ve konuyla ilgili Yerli Mühendislik hizmetlerinin gelişmesinde Prokon ’un sağladığı önemli katkıları da vurgulamak istedim.

Devamını Oku…Termik Santrallerin Kurulumunda Yerli Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin Dünü Bugünü ve Sorunları

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 244 Yaşında

Bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 244. kuruluş yılı. Konunun içinde olmayanlar bizim bu kadar eski teknik eğitim veren üniversitemiz var mı diye sorabilirler. Haklılarda… Osmanlının gerileme devri en büyük hasarı eğitimde yaptı. O yıllardan bu güne kalan mühendislik eğitimi veren bir üniversitemiz olabileceğini düşünemiyoruz bile…

Devamını Oku…İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 244 Yaşında