Termik Santrallerin Çevre Sorunları ve Yer Seçimi

Termik santral kavramı, kabaca fosil yakıtla elektrik enerjisi üreten santrallere verilen genel bir isimdir. Bu kapsama giren yakıtlar, yüksek kalorili kömür, linyit, asfaltit, sıvılaştırılmış kömür, fueloil, doğal gaz ve sanayide geri kazanılmış gazlar sayılabilir. Atık yakarak enerji üretilmesi ve nükleer santraller de bu kapsama alınabilir.

Devamını Oku…Termik Santrallerin Çevre Sorunları ve Yer Seçimi